FAQ Ciutadania

Preguntes Ciutadania

Preguntes Ciutadania

L'emergència sanitària de la COVID-19 ha provocat que l'arribada de la vacuna s'accelere de manera excepcional, però complint tots els protocols d'avaluació sobre la seua seguretat i eficàcia, i totes les fases obligatòries en la seua fabricació i distribució, com qualsevol altra vacuna de les usades habitualment.

Les fases d'elaboració de la vacuna s'han reduït en temps gràcies als grans avanços tecnològics experimentats en els últims anys en el camp de la investigació, a l'existència d'informació prèvia sobre altres coronavirus que ha facilitat el disseny i fabricació de les vacunes, així com la cooperació científica i la gran quantitat de persones voluntàries que han col·laborat per a poder realitzar els estudis d'eficàcia.

És la primera vegada que la comunitat científica mundial centra la seua obstinació a trobar una solució global, amb els recursos i finançament dels Estats, empreses i ONGs. Les agències reguladores encarregades d'aquesta aprovació han acurtat els temps d'espera i els terminis, donant-li la màxima prioritat a aquesta vacuna, a causa de la magnitud de la pandèmia per COVID-19, sense eludir els controls de qualitat.

Pot trobar més informació en el següent vídeo informatiu

Actualitzat 08/02/2021

COMIRNATY

Característiques de les vacunes Comirnaty: La primera vacuna aprovada per l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seues sigles en anglés) al nostre país és Comirnaty®. Es tracta d'una Vacuna de ARNm contra la COVID-19 (nucleòsid modificat) desenvolupada per Pfizer/BioNtech.

Comirnaty® és una vacuna per a la prevenció de la malaltia per coronavirus (COVID-19) en persones a partir dels 16 anys.

MODERNA

Característiques de les vacunes amb ARNm: Al contrari que les vacunes utilitzades fins ara, no s'inocula el microorganisme patogen, ni fragments d'aquest, sinó una còpia sintètica d'una part del codi genètic viral (ARN missatger). El ARNm entra en les cèl·lules de l'hoste, expressant-se la informació genètica per la maquinària cel·lular, que produeix proteïna S (espícula) del virus SARS-CoV-2, que es mostra en la superfície de la cèl·lula. Això genera resposta immune específica (anticossos neutralitzadors i immunitat cel·lular). No produeix malaltia i el RNAm es degrada en unes 48 hores. No interactua amb el genoma humà ni passa al nucli cel·lular. La resposta immune solo es detecta amb mètodes serològics d'anticossos davant Proteïna S i no aquells que detecten anticossos contra Proteina N (nucleocápside).

ASTRA ZENECA

Característiques de la vacuna AstraZeneca: no utilitza ARNm, utilitza un vector únic d'adenovirus de ximpanzé, recombinant i no replicativo (ChAdOx1) que codifica per a la glicoproteïna S del SARS-CoV-2. Després de la seua administració, la glicoproteïna S del SARS-CoV-2 s'expressa localment estimulant anticossos neutralitzadors i respostes d'immunitat cel·lular contra la COVID-19.

JANSSEN

Característiques de la vacuna Janssen. És una vacuna monovalent recombinant composta per un vector d'adenovirus tipus 26 humà (Ad26) no es replica, que codifica la proteïna S (espícula) de SARS-CoV-2 en conformació estabilitzada. Després de l'administració, la proteïna S de SARS-Cov-2 s'expressa de manera transitòria, estimulant tant la producció d'anticossos neutralitzadors com altres anticossos funcionals específics anti-S, així com la resposta cel·lular, contribuint a la protecció enfront de COVID-19. En anar vehiculizada la proteïna S en un vector d'adenovirus tipus 26 sense capacitat de replicar-se, la vacuna no pot produir malaltia per adenovirus ni per SARS-CoV-2.

COMIRNATY (Pfizer/BioNTech)

Comirnaty® s'administra en dues dosis per via intramuscular en el múscul deltoide (part superior del braç) i espaiades 21 dies a majors de 16 anys.

MODERNA

Moderna s'administra en dues dosis per via intramuscular en el múscul deltoide (part superior del braç) i espaiades almenys 28 dies a majors de 18 anys.

ASTRAZENECA

Aquesta vacuna requereix de dues injeccions que s'administren de manera intramuscular, habitualment en la part superior del braç. Entre la primera i la segona dosi hauran de passar aproximadament 3 mesos.

Està indicada a persones nascudes en 1961 o abans.

JANSSEN

La vacuna s'administra per via intramuscular en una pauta d'1 dosi (de 0,5 ml).
En aquests moments està indicada a persones a partir de 70 anys. 

Totes les vacunes aprovades després dels corresponents assajos clínics, així com les que estan en procés i poden ser aprovades en els pròxims mesos, són efectives. Totes protegeixen la població i tenen impacte en la reducció de l'epidèmia

COMIRNATY (Pfizer/BioNTech)

L'assaig va mostrar una eficàcia d'al voltant del 95% en les persones participants en risc de contraure de manera greu la COVID-19, incloent participants amb asma, malaltia pulmonar crònica, diabetis, hipertensió o amb índex de massa corporal major a 30 kg/m² (obesitat).

MODERNA

L'assaig va mostrar una eficàcia del 94,4% en persones participants amb alt risc d'infecció per COVID-19 greu.

ASTRAZENECA

L'assaig va mostrar una eficàcia del 70% en població sense *comorbilidades. En les persones participants amb una o més *comorbilidades va ser del 58,3%.

JANSSEN

L'eficàcia en participants sense evidència d'infecció prèvia per SARS-CoV-2 va ser del 66,9%; en el grup de 65 anys o més l'eficàcia va ser del 82,4%, en el grup de 75 anys o més l'eficàcia va ser del 100% i en el de 18 a 64 anys del 64,2%.
L'eficàcia enfront de malaltia greu per COVID-19 va ser del 76,7% als 14 dies de la vacunació, i del 85,4% als 28 dies de la vacunació.

 • Dolor i inflamació en la zona d'injecció.
 • Fatiga o sensació de cansament
 • Cefalea (mal de cap).
 • Dolor muscular i d'articulacions.
 • Febre.
 • Esgarrifances
 • Nàusees o vòmits

Les reaccions adverses més freqüents són dolor i inflamació en la zona d'injecció, seguits de cansament generalitzat o fatiga, mal de cap, dolor muscular i d'articulacions, nàusees, febre, esgarrifances i diarrea, sent en la seua gran majoria d'intensitat lleu o moderada i desapareixent en pocs dies després de la vacunació.

En qualsevol cas, aquests símptomes són lleus i solen durar uns dies. Si es prolonguen en el temps o s'agreugen, no dubte a consultar al seu metge.

Han ocorregut reaccions al·lèrgiques, incloent un número molt xicotet de casos de gravetat (*anafilaxia). Com per a totes les vacunes, s'ha d'administrar sota vigilància mèdica i si es produïra algun incident, estarà disponible el tractament mèdic necessari de manera immediata.

AstraZeneca indica que MOLT RARAMENT pot aparéixer trombosi.

Jansenn indica que s'han identificat huit casos, havent-se vacunat set milions de persones amb aquesta vacuna. No obstant això, es recomana vigilar l'aparició de signes i símptomes com: dificultat respiratòria, dolor de pit, dolor o inflor en una cama, dolor abdominal persistent, dolor cap intens més de 3 dies que empitjora, visió borrosa o doble o múltiples hematomes, taques vermelloses o violàcies en la pell.

Si després de la vacunació apareix algun dels esdeveniments adversos explicats en l'apartat anterior pot consultar al seu metge/a d'Atenció Primària. Si la reacció és lleu també podrà notificar-la de manera electrònica a través de www.notificaram.es o en la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública,  en enllaços d'interés <Notificació de reacció adversa a medicaments>. A més, davant reaccions adverses lleus estan indicats els antiinflamatoris i/o analgèsics habitualment utilitzats (com a Paracetamol), sense que això altere l'efecte protector de la vacuna enfront de la COVID-19, encara que no es recomana el seu ús profilàctic abans de la vacunació.

Pot consultar la web de notificació en la següent adreça.

No es pot contraure la malaltia COVID-19 a través de l'administració de la vacuna. Són vacunes que no contenen virus vius. No obstant això, si vosté ha estat en contacte amb un cas positiu i es troba en període d'incubació de la malaltia quan s'administra la vacuna, sí que pot desenvolupar la malaltia, però no per l'administració de la vacuna.

No, en cap cas és necessari realitzar una determinació d'anticossos per a conéixer l'estat immunològic abans de rebre la vacunació enfront de la  COVID-19.

Totes les persones que no s'han infectat pel nou coronavirus són susceptibles d'infectar-se i patir la COVID-19 així com transmetre la malaltia. La vacunació es recomana a tota la població excepte les persones en les quals estiga contraindicada.

Si, les persones que hagen passat la malaltia COVID-19 poden vacunar-se sempre que no estiguen en la fase aguda de la malaltia i després d'haver finalitzat l'aïllament. En pacients ingressats per aquest motiu, el personal sanitari establirà el moment adequat per a administrar la vacunació tenint en compte la seua condició clínica.

Els contactes estrets d'un cas confirmat que pertanguen als grups en els quals es recomana vacunar-se, una vegada superat el període de quarantena sense haver desenvolupat símptomes, poden vacunar-se.

Sí. Pzifer i Moderna especifiquen que la vacunació no està contraindicada en persones amb al·lèrgies alimentàries, a medicaments (administrats per via oral o els seus equivalents injectats), animals, insectes, al·lergògens de l'ambient o làtex. Ni per als qui tinguen història familiar d'al·lèrgia.

No obstant això, les vacunes estan contraindicades en persones al·lèrgiques a algun dels components d'aquesta.

S'han reportat incidents esporàdics de reaccions *anafilactoides en administrar la vacuna, alguna cosa que es produeix també amb altres vacunes. Vosté haurà de romandre en observació 15 minuts després de la seua administració per a identificar possibles reaccions adverses inicials. El centre en on es vacune disposa del tractament adequat per a l'abordatge d'una possible reacció anafilàctica després de l'administració de la vacuna. No s'hauria d'administrar la segona dosi a aquelles persones que hagen desenvolupat una reacció anafilàctica amb la primera.

La Comissió de Salut Pública, celebrada el 7 de desembre, ha aprovat la incorporació dels xiquets i xiquetes d'entre 5 i 11 anys a l'Estratègia nacional de vacunació contra la COVID-19. L'Agència Europea del Medicament (EMA) va autoritzar, el passat 25 de novembre, la vacuna infantil Pfizer-Comirnaty® per a la població d'entre 5 i 11 anys. Aquesta vacuna es dispensarà en vials diferents als utilitzats per als majors d'11 anys i la població adulta. Hi ha altres vacunes que estan desenvolupant assajos clínics en aquest grup d'edat i pot ser que les seues vacunes s'autoritzen pròximament.

Actualment les vacunes disponibles són:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech)

Pfizer es recomana actualment a persones a partir de 5 anys d'edat.

Skipevax® (MODERNA)

Moderna es recomana actualment només a persones a partir de 12 anys d'edat.

Vaxzevria® (ASTRAZENECA)

AstraZeneca es recomana actualment només a persones de 60 anys o majors.

JANSSEN

Janssen es recomana actualment només a persones a partir de 18 anys d'edat

Donat el risc de complicacions per la COVID-19 durant l'embaràs, es recomana la vacunació de totes les embarassades, especialment si existeixen altres factors de risc.

No existeix contraindicació per a l'administració de la vacuna en cap dels trimestres de l'embaràs. Les embarassades han de vacunar-se amb qualsevol de les vacunes de *RNAm: Comirnaty® (Pfizer/BioNTech) o Skipevax® (Moderna).

Si està planificant un embaràs es recomana completar la vacunació com més prompte millor.

La vacunació no està contraindicada durant la lactància materna, podent administrar-se la vacuna en qualsevol moment durant la lactància. Es recorda que després de la vacunació és convenient mantindre les mesures de prevenció addicionals per a evitar el contagi.

Les persones immunodeprimides o en tractament immunosupressor poden tindre un risc augmentat de patir COVID-19 greu i, encara que no hi ha dades definitives sobre la seguretat i eficàcia de la vacuna en aqueixes persones, poden rebre la vacuna llevat que estiga contraindicada.

Fins que no hi haja més informació disponible no es recomana la interrupció del tractament immunosupressor.

Els tractaments amb plasma de convalescents o els anticossos monoclonals utilitzats en el tractament de COVID-19 no contraindicarien la recepció de la vacuna, encara que per a evitar interferències amb la resposta immune a la vacuna s'aconsella demorar la vacunació almenys 90 dies.

Les persones que reben teràpia d'anticoagulació estable i mantinguen controlat el INR (temps de Protombina), poden rebre la vacunació intramuscular sense problema.

En persones que hagen presentat una reacció d'hipersensibilitat greu de tipus anafilàctic o una reacció al·lèrgica immediata de qualsevol gravetat a una dosi prèvia de vacuna o a alguns dels seus components.

 • Història d'al·lèrgies a animals, aliments, insectes, làtex o altres al·lèrgies no relacionades amb vacunes o medicació injectable.
 • Història d'al·lèrgia a medicaments administrats per via oral.
 • Al·lèrgies no greus a altres vacunes o fàrmacs injectables.
 • Història familiar de *anafilaxia.
 • Qualsevol altre quadre de *anafilaxia no relacionat amb vacunes o amb fàrmacs injectables
 • Haver passat la COVID-19
 • Persones que tinguen febre o una malaltia aguda greu: la vacunació haurà de posposar-se fins que s'hagen recuperat.
 • Persones amb símptomes sospitosos de COVID-19 o amb COVID-19 confirmada recentment per laboratori fins que estiguen completament recuperades i haja finalitzat el període d'aïllament.
 • Persones en quarantena (per ser contactes d'un cas confirmat) fins que aquesta quarantena finalitze.

Com amb altres vacunes, l'administració d'una dosi hauria de posposar-se si presenten febre elevada sobtada o una infecció aguda. No hauria de posposar-se si la infecció o la febre són lleus.

Si té dubtes consulte abans de la vacunació al seu metge/a d'Atenció Primària.

Es recomana separar la vacuna enfront de la Covid19 d'altres vacunes previstes un mínim de 7 dies per a evitar la coincidència de possibles efectes adversos que puguen atribuir-se erròniament.

La vacuna, encara que redueix considerablement el risc d'emmalaltir, no proporciona protecció total enfront de COVID-19. Per tant, continuarà sent necessari mantindre les mesures de prevenció indicades per les autoritats sanitàries, com són el distanciament físic, ús de màscara, evitar aglomeracions, rentada freqüent de mans i quarantena rere exposició fins que hi haja una cobertura adequada de població vacunada.

Es desconeix actualment la duració de la protecció que ofereixen les vacunes. Les persones vacunades en els assajos clínics tindran un seguiment per a recollir més informació sobre la duració d'aquesta protecció. No obstant això, amb la informació disponible fins a aquest moment, els estudis realitzats indiquen que, com a mínim, la immunitat es manté 7 mesos.

No, la vacuna enfront de COVID-19 no es pot adquirir de manera privada; la vacuna s'administra de manera gratuïta des del sistema sanitari públic, seguint l'estratègia de vacunació per grups de major risc de vulnerabilitat per a la malaltia.

No, la vacuna No és obligatòria. És recomanada per les autoritats sanitàries i a causa de la gravetat de la malaltia s'aconsella la seua administració.