Vacunació davant de COVID-19 per a grups específics

Vacunació de persones de 12 a 64 anys amb infecció prèvia per SARS-CoV-2

Si ha passat la Covid-19 i té entre 12 i 64 anys (excepte si té una condició d'alt risc o gran dependència), la primera dosi es retardarà fins que hagen passat 4 setmanes de la infecció, quan estiguen completament recuperades i hagen finalitzat l’aïllament. És suficient una dosi de qualsevol vacuna per a considerar completada la primovacunació.


Les persones que han passat la Covid-19 després de la seua primera dosi poden rebre la segona transcorregudes 4 setmanes des de la infecció, quan estiguen completament recuperades i hagen finalitzat l'aïllament. 


En cas d'haver passat la Covid-19 després de la segona dosi, es recomana esperar 5 mesos després del diagnòstic de la infecció per a la vacunació amb la dosi de record (en persones de 18 o més anys). No obstant això, pot vacunar-se quan hagen passat almenys 4 setmanes, sempre que la persona estiga completament recuperada i haja finalitzat l'aïllament. 

 

Vacunació davant de COVID-19 en dones embarassades

Es recomana la vacunació davant de COVID-19 a les dones embarassades. La vacuna evita complicacions durant l'embaràs, especialment, si existeixen factors de major risc.

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/Historico_NotasCOVID-19/docs/Recomendaciones_EmbarazoYvacunacionCOVID_CSP.pdf (Document PDF Obri en nova finestra)