Vacunació davant de COVID-19 per a grups específics

Vacunació de persones menors de 65 anys amb infecció prèvia per SARS-CoV-2

Si ha passat la COVID i té 65 o menys anys (excepte si té una condició d'alt risc, gran dependència o és resident en un centre de serveis socials), la 1a dosi es retarda fins passades 4 setmanes de la infecció. És suficient una dosi de qualsevol vacuna per a considerar completada la vacunació.

Les persones que han passat la Covid-19 després de la seua 1a dosi poden rebre la 2a quan estiguen completament recuperades i hagen finalitzat l'aïllament.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Vacunacion_de_personas_con_infeccion_previa_por_SARS-CoV-2.pdf (Document PDF Obri en nova finestra)

 

Vacunació davant de COVID-19 en dones embarassades

Es recomana la vacunació davant de COVID-19 a les dones embarassades. La vacuna evita complicacions durant l'embaràs, especialment, si existeixen factors de major risc.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Recomendaciones_EmbarazoYvacunacionCOVID_CSP.pdf (Document PDF Obri en nova finestra)