Accés a la vacunació

Per a persones residents a la Comunitat Valenciana, independentment del seu assegurament (Seguretat Social, mutualistes…).

Si vosté no ha sigut vacunat amb cap dosi o està pendent de rebre la segona, pot contactar amb el seu centre d'atenció primària per a sol·licitar la vacuna.

Actualment, els equips d'atenció primària citen per a vacunar, amb vacunes d'ARNm, les persones pendents de 1a dosi de qualsevol cohort d'edat, a mesura que compleixen 12 anys, i pendents de 2a dosi amb termini complit.

La vacunació massiva en espais de vacunació específics ha finalitzat, una vegada completada la citació de totes les cohorts de naixement, després d'aconseguir-se una cobertura pròxima al 90% de la població vacunable.

Per favor, actualitze les seues dades en l’enllaç següent: https://coronavirus.san.gva.es/web/vacunacion/datos-contacto