FULL INFORMATIU VACUNACIÓ ENFRONT DE COVID-19 (PERSONES DE 12 O MÉS ANYS)

La vacunació enfront de COVID-19 amb vacunes de ARNm (Moderna-Spikevax® o Pfizer-Comirnaty®) requereix de dues injeccions (en alguns casos pot estar indicada una dosi addicional o de record) administrades de manera intramuscular en la part superior del braç.

Amb Pfizer-Comirnaty®, entre l'administració de la 1a i la 2a dosi hauran de passar, com a mínim, 3 setmanes. Amb Moderna-Spikevax®, entre la primera i la segona dosi hauran de passar aproximadament 4 setmanes.

S'administrarà una dosi de record, quan estiga indicada, a les persones vacunades amb ARNm a partir de 5 mesos d'haver completat la pauta de vacunació enfront de COVID-19 i, als qui van rebre Janssen o AstraZeneca-Vaxzevria®, almenys 3 mesos després de la seua administració.

Informació vacuna COVID

L'autorització de les vacunes enfront de la COVID-19 implica que els beneficis de la seua administració superen àmpliament els riscos coneguts.

Hi ha evidència de la protecció de la vacuna a partir de la tercera setmana després de l'administració de la primera dosi, encara que com qualsevol altra vacuna pot ser que no protegisca totalment a totes les persones vacunades.

La vacuna no pot provocar COVID-19 en la persona que la reba. La seua administració reduirà la probabilitat d'emmalaltir, desenvolupar malaltia greu i morir. No obstant això, les persones vacunades hauran de continuar adoptant les mesures preventives per a reduir la transmissió.

Com tots els medicaments, les vacunes poden causar efectes secundaris. En el cas de presentar-se, són lleus o moderats i tenen una duració aproximada de 2 o 3 dies. Entre aquestes reaccions, s'inclou: sensibilitat, dolor i inflamació en la zona d'injecció, fatiga, mal de cap, muscular i d'articulacions, febre o esgarrifances i nàusees. Molt rarament s'han descrit miocarditis o pericarditis associades a la vacunació.

Durant els 15 minuts següents a la vacunació, observe si apareix alguna de les possibles reaccions adverses.

Si després de vacuna apareix algun dels efectes enumerats en l'apartat anterior pot utilitzar-se un tractament simptomàtic, amb analgèsics o antipirètics (com a paracetamol) per a tractar aquests efectes, sense influir en la resposta immune. Si fora necessari pot consultar amb el personal d'atenció primària, especialment si presenta dificultat en respirar, palpitacions o dolor en el pit.

Si la reacció és lleu també podrà notificar-la de manera electrònica a través de l'adreça web https://www.notificaram.es/ o en la pàgina de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través del seu apartat d'enllaços d'interés.

Si es requereix un informe de vacunació, estarà disponible per al seu accés i descàrrega una vegada registrada la vacunació. Aquest informe podrà descarregar-se des de la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb les dades de la seua targeta SIP: https://coronavirus.san.gva.es/ca/web/vacunacion/inicio.

Si requereix el Certificat COVID Digital de la UE pot obtindre'l en el següent enllaç: https://coronavirus.san.gva.es/certificado-digital-ue

Qüestionari de vacunació COVID

Logo GVA FULL INFORMATIU VACUNACIÓ
ENFRONT DE COVID-19
PERSONES DE 12 O MÉS ANYS 

QÜESTIONARI

MESURES A ADOPTAR

Ha patit reacció al·lèrgica greu o immediata a dosis prèvies de vacunes, a algun dels seus components (incloent polietilenglicol o polisorbat)?

Contraindicació absoluta.

Ha passat la COVID-19, amb o sense símptomes? Si està en aquesta situació, comente-ho amb els professionals sanitaris per a
la seua valoració.
Ha passat l'interval mínim entre
dosi?

Per a primovacunació:

  • Pfizer: mínim, 3 setmanes
  • Moderna: mínim, 4 setmanes

Per a dosi de record:

  • Vacunades amb ARNm: mínim, 5 mesos després d'haver completat la pauta de vacunació
  • Vacunades amb Janssen o AstraZeneca: mínim, 3 mesos després d’haver completat la pauta de vacunació
Pateix alguna malaltia aguda moderada-greu o febre >38 °C? Posposar la vacunació.

Té antecedents de reacció al·lèrgica a altres vacunes o tractaments injectables?

Observar 30 minuts després de la vacunació.

Ha rebut alguna vacuna recentment?

No és necessari separar la vacuna enfront de COVID-19 d'altres vacunes prèvies o simultànies.

Pateix immunosupressió?

Vacunar igualment.
La resposta immune pot ser inferior.

Està rebent tractaments enfront de la COVID-19 (plasma de convalescents, anticossos monoclonals o antivírics)?

Cal posposar la vacunació 90 dies.

Està rebent tractament crònic amb anticoagulants?

Precisa valoració:
Si INR descontrolat, posposar la vacunació.
Si INR controlat i estable poden rebre la vacunació IM. Cal pressionar 2 minuts després de l'administració. Es recomana utilitzar la tècnica en Z per a la injecció.

Quina edat té?

Edat mínima per a la primovacunació amb dosi d'adult: 12 anys (menors de 16 requereixen autorització)
La dosi de record es recomana a les persones de 18 o més anys, a les vacunades amb Janssen o AstraZeneca de qualsevol edat i als grups prioritzats en l'estratègia.