VACUNACIÓ DOSI DE RECORD ENFRONT LA COVID-19

D'acord amb les recomanacions actuals del Comissió de Salut Pública de l'SNS, s'administrarà una dosi de record a les persones indicades a continuació, de manera progressiva, seguint l'ordre de prioritat establit. Les persones incloses en els grups prioritzats rebran un SMS indicant data, hora i lloc de la cita per a ser vacunats en un punt de vacunació estable. Alternativament podran ser contactats telefònicament des del seu centre de salut per a vacunar-se de la dosi de record. 

S'utilitzarà vacuna de ARNm (Moderna-Spikevax® o Pfizer-Comirnaty®). Es podrà utilitzar qualsevol vacuna de ARNm per a administrar la dosi de record, independentment de la vacuna utilitzada en la primovacunació.

L'interval entre l'última dosi de la pauta completa i la dosi de record serà:

 • 3 mesos si la primovacunació es va realitzar amb vacunes d'adenovirus (Janssen o Astrazeneca-Vaxzevria®)
 • 5 mesos si alguna de les vacunes utilitzades en la primovacunació va ser d'ARNm (Pfizer o Moderna o pautes mixtes)
 • A partir de 5 mesos d'haver completat la pauta de vacunació establida, per a persones amb antecedents documentats de vacunació completa amb vacunes no autoritzades en la EMA o no disponibles a Espanya. 

En les persones amb dosis de record recomanada que tinguen antecedent d'infecció simptomàtica o asimptomàtica per SARS-CoV-2 després de la pauta completa de vacunació, s'administrarà aquesta dosi de record, amb ARNm, amb un mínim de 4 setmanes després de la infecció, però es recomana un interval de 5 mesos després del diagnòstic de la infecció,  i mantenint els intervals entre dosis indicats en el paràgraf anterior.

La dosi de record s'administrarà a:

 • Persones internes en centres residencials de majors, en les mateixes residències.
 • Persones de 70 o més anys (nascudes en 1952 o abans), juntament amb la vacuna de la grip, en els centres d'atenció primària.
 • Persones de 60 - 69 anys (nascudes entre 1953 i 1962)..
 • Persones de qualsevol edat que van rebre una dosi de vacuna de Janssen com a primovacunació.
 • Persones internes en centres sociosanitaris i sanitaris diferents de centres de majors, en els mateixos centres (residents en institucions tancades de serveis socials i ingressades en HACLE), inclosos centres de dia i ocupacionals.
 • Personal sanitari i sociosanitari, en els mateixos centres sanitaris o amb la col•laboració de les mútues (incloent estudiants en pràctiques).
 • Persones de qualsevol edat que van rebre pauta homòloga d’AstraZeneca com a primovacunació (primera i segona dosi d’AstraZeneca, o antecedent d'infecció per COVID-19 i una sola dosi d’Astrazeneca ).
 • Persones de 59-50 anys (nascudes entre 1963 i 1972).
 • Persones de 49-40 anys (nascudes entre 1973 i 1982).
 • Persones de 39 - 30 anys (nascudes entre 1983 i 1992).
 • Persones de 29 - 20 anys (nascudes entre 1993 i 2002).
 • Persones de 19 - 18 anys (nascudes entre 2003 i 2004).
 • Persones que hagen rebut una dosi addicional per pertànyer a grups de risc (Grup 7 i persones que reben tractament amb fàrmacs inmunosupresors), en els serveis de medicina preventiva hospitalaris (4ªdosis als 5 mesos de l'última dosi)
   

Recomanacions de dosis addicionals

D'acord amb les recomanacions actuals del Comissió de Salut Pública del SNS, s'administrarà una dosi de record, sempre amb vacuna de ARNm (Moderna-Spikevax® o Pfizer-Comirnaty®) a persones amb les següents condicions de molt alt risc (Grup 7 i persones que reben tractament amb fàrmacs immunosupressors), en els serveis de medicina preventiva hospitalaris:

 • Receptors de trasplantament de progenitors hematopoètics o CAR-T, vacunats en els dos anys després del trasplantament/tractament, en tractament immunosupressor o que tinguen EICH independentment del temps des de TPH.
 • Receptors de trasplantament d'òrgan sòlid.
 • Tractament substitutiu renal (hemodiàlisi i diàlisi peritoneal).
 • Tractament quimioteràpia i radioteràpia en els 6 mesos previs per qualsevol indicació.
 • Immunodeficiències primàries.
 • Infecció per VIH amb 200 cel/ml (analítica dels últims 6 mesos).
 • Fibrosi quística.
 • Síndrome de Down amb 40 o més anys (nascuts en 1981 o abans).
 • Tractament immunosupressor.

A més, les persones que van rebre dosi addicional de vacuna ARNm per estar incloses en el Grup 7 o ser persones que reben tractament amb fàrmacs inmunosupresors (Actualització 9 de l'Estratègia) rebran una dosi de record als 5 mesos de l'última dosi (quarta dosi).

Estratègia de Vacunació COVID-19: Actualitzacions (Ministeri de Sanitat)

Vacunació de dosis de record segons les recomanacions

Vacunació

Informació

Cita general completada

 

Si vosté no ha sigut vacunat amb la dosi de record, pot contactar amb el seu centre d'atenció primària per a sol•licitar la vacuna, a través de la Web-App de la Conselleria de Sanitat  Universal i Salut Pública, de manera telefònica, o en el taulell del centre.

Per favor, comprove que les seues dades de contacte en SIP són correctes en el següent enllaç: https://coronavirus.san.gva.es/ca/web/vacunacion/datos-contacto

 

Vacunació

Informació

Cita general completada

 

Si vosté no ha sigut vacunat amb la dosi de record, pot contactar amb el seu centre d'atenció primària per a sol•licitar la vacuna, a través de la Web-App de la Conselleria de Sanitat  Universal i Salut Pública, de manera telefònica, o en el taulell del centre.

Per favor, comprove que les seues dades de contacte en SIP són correctes en el següent enllaç: https://coronavirus.san.gva.es/ca/web/vacunacion/datos-contacto

 

Vacunació

Informació

Cita general completada

 

Si vosté no ha sigut vacunat amb la dosi de record, pot contactar amb el seu centre d'atenció primària per a sol•licitar la vacuna, a través de la Web-App de la Conselleria de Sanitat  Universal i Salut Pública, de manera telefònica, o en el taulell del centre.

Per favor, comprove que les seues dades de contacte en SIP són correctes en el següent enllaç: https://coronavirus.san.gva.es/ca/web/vacunacion/datos-contacto

 

Vacunació

Informació

Cita general completada

 

Si vosté no ha sigut vacunat amb la dosi de record, pot contactar amb el seu centre d'atenció primària per a sol•licitar la vacuna, a través de la Web-App de la Conselleria de Sanitat  Universal i Salut Pública, de manera telefònica, o en el taulell del centre.

Per favor, comprove que les seues dades de contacte en SIP són correctes en el següent enllaç: https://coronavirus.san.gva.es/ca/web/vacunacion/datos-contacto

 

Vacunació

Informació

Cita general completada

 

Si vosté no ha sigut vacunat amb la dosi de record, pot contactar amb el seu centre d'atenció primària per a sol•licitar la vacuna, a través de la Web-App de la Conselleria de Sanitat  Universal i Salut Pública, de manera telefònica, o en el taulell del centre.

Per favor, comprove que les seues dades de contacte en SIP són correctes en el següent enllaç: https://coronavirus.san.gva.es/ca/web/vacunacion/datos-contacto

 

Vacunació

Informació

Cita general completada

 

Si vosté no ha sigut vacunat amb la dosi de record, pot contactar amb el seu centre d'atenció primària per a sol•licitar la vacuna, a través de la Web-App de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de manera telefònica, o en el taulell del centre.

Per favor, comprove que les seues dades de contacte en SIP són correctes en el següent enllaç: https://coronavirus.san.gva.es/ca/web/vacunacion/datos-contacto

 

Vacunació

Informació

Citació en procès

 

Si vosté no ha sigut vacunat amb la dosi de record, rebrà una trucada telefònica o SMS des del servei de medicina preventiva del departament on resideix en les pròximes setmanes per a concertar la seua cita. 

Per favor, comprove que les seues dades de contacte en SIP són correctes en el següent enllaç: https://coronavirus.san.gva.es/ca/web/vacunacion/datos-contacto

 

Vacunació

Informació

Cita general completada

 

Si vosté no ha sigut vacunat amb la dosi de record, pot contactar amb el seu centre d'atenció primària per a sol·licitar la vacuna, a través de la Web-App de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de manera telefònica, o en el taulell del centre. Més informació de com contactar amb el centre de salut.

Per favor, comprove que les seues dades de contacte en SIP són correctes en el següent enllaç: https://coronavirus.san.gva.es/ca/web/vacunacion/datos-contacto

 

Vacunació

Informació

Citació general completada

 

Si vosté no ha sigut vacunat amb la dosi de record, pot contactar amb el seu centre d'atenció primària per a sol·licitar la vacuna, a través de la Web-App de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de manera telefònica, o en el taulell del centre. Més informació de com contactar amb el centre de salut.

Per favor, comprove que les seues dades de contacte en SIP són correctes en el següent enllaç: https://coronavirus.san.gva.es/ca/web/vacunacion/datos-contacto

 

Vacunació

Informació

Cita general completada

 

Si vosté no ha sigut vacunat amb la dosi de record, pot contactar amb el seu centre d'atenció primària per a sol·licitar la vacuna, a través de la Web-App de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de manera telefònica, o en el taulell del centre. Més informació de com contactar amb el centre de salut.

Per favor, comprove que les seues dades de contacte en SIP són correctes en el següent enllaç: https://coronavirus.san.gva.es/ca/web/vacunacion/datos-contacto

 

INFORMACIÓ DOSI DE RECORD

L'autorització de les vacunes enfront de la COVID-19 implica que els beneficis de la seua administració superen àmpliament els riscos coneguts.

Hi ha evidència de la protecció de la vacuna a partir de la tercera setmana després de l'administració de la primera dosi, encara que com qualsevol altra vacuna pot ser que no protegisca totalment totes les persones vacunades.

La vacuna no pot provocar COVID-19 en la persona que la rep. La seua administració reduirà la probabilitat d'emmalaltir, desenvolupar malaltia greu i morir. No obstant això, les persones vacunades hauran de continuar adoptant les mesures preventives per a reduir la transmissió.

Com tots els medicaments, les vacunes poden causar efectes secundaris. En el cas de presentar-se, són lleus o moderats, i tenen una duració aproximada de 2 o 3 dies. Entre aquestes reaccions, s'inclou: Sensibilitat, dolor i inflamació en la zona d'injecció, fatiga, mal de cap, muscular i d'articulacions, febre o calfreds i nàusees. Molt rarament s'han descrit miocarditis o pericarditis associades a la vacunació.

Durant els 15 minuts següents a la vacunació, observe si apareix alguna de les possibles reaccions adverses.

Si després de vacunar apareix algun dels efectes enumerats en l'apartat anterior, pot utilitzar-se un tractament simptomàtic, amb analgèsics o antipirètics (com el paracetamol) per a tractar aquests efectes, sense influir en la resposta immune. Si fora necessari pot consultar amb el personal d'Atenció Primària, especialment si presenta dificultat en respirar, palpitacions o dolor en el pit.

Si la reacció és lleu, també podrà notificar-la de manera electrònica a través de l'adreça web https://www.notificaram.es/ (Obri nova finestra) o en la pàgina de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través del seu apartat “enllaços d'interés" (obri en nova finestra).

Si es requereix un informe de vacunació, estarà disponible per al seu accés i descàrrega una vegada registrada la vacunació. Aquest informe podrà descarregar-se des de la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb les dades de la seua targeta SIP: https://coronavirus.san.gva.es/ca/web/vacunacion/inicio.

Informació addicional

En les persones amb dosi de record recomanada que tinguen antecedent d'infecció simptomàtica o asimptomàtica per SARS-CoV-2 després de la pauta completa de vacunació, s'administrarà aquesta dosi de record, amb ARNm, amb un mínim de 4 setmanes després de la infecció, però es recomana un interval de 5 mesos després del diagnòstic de la infecció, i mantenir l'interval mínim entre dosis de 3 mesos si la primovacunació es va fer amb vacunes d'adenovirus (Janssen o Astrazeneca-Vaxzevria®) o 5 mesos si alguna de les vacunes utilitzades en la primovacunació va ser d’ARNm (Pfizer o Moderna o pautes mixtes).

Qüestionari dosi de record

Logo GVA FULL INFORMATIU DE VACUNACIÓ ENFRONT DE COVID-19 AMB DOSI DE RECORD

QÜESTIONARI

MESURES A ADOPTAR

Ha patit reacció al·lèrgica greu o immediata a dosis prèvies de vacunes, a algun dels seus components (incloent polietilenglicol o polisorbat)?

Contraindicació absoluta.

Ha passat la COVID-19, amb o sense símptomes, en els últims 5 mesos?

Es recomana esperar 5 mesos després del diagnòstic de la infecció. No obstant això, pot vacunar-se quan hagen passat almenys 4 setmanes, sempre que la persona estiga completament recuperada i haja finalitzat l'aïllament.

En les persones residents en centres residencials de majors, no serà necessari esperar aquests terminis, podent vacunar-se una vegada finalitzat l'aïllament, sempre que haja transcorregut l'interval mínim per a dosi de record.

Si està en aquesta situació, comente-ho amb els professionals sanitaris per a la seua valoració.
Ha passat l'interval mínim entre dosi??

Per a primovacunació:

 • Pfizer: mínim, 3 setmanes
 • Moderna: mínim, 4 setmanes.

Per a dosi de record:

 • Vacunades amb ARNm: mínim, 5 mesos després d'haver completat la pauta de vacunació
 • Vacunades amb Janssen o AstraZeneca: mínim, 3 mesos després d'haver completat la pauta de vacunació
Pateix alguna malaltia aguda moderada-greu o febre >38 °C? Cal posposar la vacunació

Té antecedents de reacció al·lèrgica a altres vacunes o tractaments injectables?

Observar 30 minuts després de la vacunació.

Ha rebut alguna vacuna recentment?

No és necessari separar la vacuna enfront la COVID-19 d'altres vacunes prèvies o simultànies.

Pateix immunosupressió?

Vacunar igualment.

La resposta immune pot ser inferior.

Està rebent tractaments enfront de la COVID-19 (plasma de convalescents, anticossos monoclonals o antivírics)?

Cal posposar la vacunació 90 dies.

Està rebent tractament crònic amb anticoagulants?

Precisa valoració:

Si INR descontrolat, posposar la vacunació.

Si INR controlat i estable poden rebre la vacunació IM. Cal pressionar 2 minuts després de l'administració. Es recomana utilitzar la tècnica en Z per a la injecció.

Quina edat té?

Edat mínima per a la primovacunació amb dosi d'adult: 12 anys (menors de 16 requereixen autorització)

La dosi de record es recomana a les persones de 18 o més anys, a les vacunades amb Janssen o AstraZeneca de qualsevol edat i als grups prioritzats en l'estratègia.