VACUNACIÓ DOSI DE RECORD ENFRONT LA COVID-19

S'administrarà una dosi de record a les persones de 60 i més anys d'edat, a partir dels 6 mesos d'haver completat la pauta de vacunació enfront de COVID-19; si van rebre Pfizer- Comirnaty® o Moderna- Spikevax®; i als qui van rebre una dosi de Janssen, o AstraZeneca - Vaxzevria®, almenys 3 mesos després de la seua administració. En aquesta dosi de record s'utilitzarà vacuna de ARNm (Comirnaty® o Spikevax®).

Recomanacions de dosis addicionals i dosis de record

D'acord amb les recomanacions actuals del Consell Interterritorial del SNS, s'administrarà una dosi de record, sempre amb vacuna de ARNm (Pfizer-Comirnaty® o Moderna-Spikevax®), a:

 • Persones internes en centres residencials de majors, en les pròpies residències.
 • Persones de 70 o més anys (nascudes en 1951 o abans), juntament amb la vacuna de la grip, en els centres d'atenció primària.
 • Persones de qualsevol edat (nascudes en 1952 o després) vacunades amb Janssen, en els centres d'atenció primària, amb grip si tenen indicació.
 • Persones de 69-60 anys (nascuts entre 1952 i 1961), en els centres d'atenció primària, amb grip si tenen indicació.
 • Persones internes en centres residencials de majors, en les pròpies residències.
 • Persones internes en centres sociosanitaris i sanitaris diferents a centres de majors, en les pròpies residències.
 • Personal sanitari i sociosanitari.

Persones amb les següents condicions de molt alt risc (Grup 7 i persones que reben tractament amb fàrmacs inmunosupresores), en els serveis de medicina preventiva:

 • Receptors de trasplantament de progenitors hematopoètics o CAR-T, vacunats en els dos anys després del trasplantament/tractament, en tractament inmunosupresor o que tinguen EICH independentment del temps des de TPH.
 • Receptors de trasplantament d'òrgan sòlid.
 • Tractament substitutiu renal (hemodiàlisi i diàlisi peritoneal).
 • Tractament quimio i radioteràpic en els 6 mesos previs per qualsevol indicació.
 • Immunodeficiències primàries.
 • Infecció per VIH amb 200 cel/ml (analítica dels últims 6 mesos).
 • Fibrosi quística.
 • Síndrome de Down amb 40 o més anys d'edat (nascuts en 1981 o abans).
 • Tractament inmunosupresor.

Estratègia de vacunació enfront de COVID19 a Espanya. Consell Interterritorial Sistema Nacional de Salut (Document PDF. Obri en nova finestra).

Proposta d'administració de dosi de record enfront de COVID-19. Consell Interterritorial Sistema Nacional de Salut (Document PDF. Obri en nova finestra).

L'interval establit entre l'última dosi de la pauta completa i la dosi de record serà:

 • 3 mesos si la primera vacunació es va realitzar amb vacunes d'adenovirus (Janssen o Astrazeneca-Vaxzevria®)
 • 6 mesos si alguna de les vacunes utilitzades en la primera vacunació va ser de ARNm (Pfizer o Moderna o pautes mixtes)
 • 6 mesos per a persones amb antecedents documentats de vacunació completa amb vacunes no autoritzades en l'Agència Europea de Medicaments o no disponibles a Espanya.

INFORMACIÓ DOSI DE RECORD

L'autorització de les vacunes enfront de la COVID-19 implica que els beneficis de la seua administració superen àmpliament els riscos coneguts.

Hi ha evidència de la protecció de la vacuna a partir de la tercera setmana després de l'administració de la primera dosi, encara que com qualsevol altra vacuna pot ser que no protegisca totalment totes les persones vacunades.

La vacuna no pot provocar COVID-19 en la persona que la rep. La seua administració reduirà la probabilitat d'emmalaltir, desenvolupar malaltia greu i morir. No obstant això, les persones vacunades hauran de continuar adoptant les mesures preventives per a reduir la transmissió.

Com tots els medicaments, les vacunes poden causar efectes secundaris. En el cas de presentar-se, són lleus o moderats, i tenen una duració aproximada de 2 o 3 dies. Entre aquestes reaccions, s'inclou: Sensibilitat, dolor i inflamació en la zona d'injecció, fatiga, mal de cap, muscular i d'articulacions, febre o calfreds i nàusees. Molt rarament s'han descrit miocarditis o pericarditis associades a la vacunació.

Durant els 15 minuts següents a la vacunació, observe si apareix alguna de les possibles reaccions adverses.

Si després de vacunar apareix algun dels efectes enumerats en l'apartat anterior, pot utilitzar-se un tractament simptomàtic, amb analgèsics o antipirètics (com el paracetamol) per a tractar aquests efectes, sense influir en la resposta immune. Si fora necessari pot consultar amb el personal d'Atenció Primària, especialment si presenta dificultat en respirar, palpitacions o dolor en el pit.

Si la reacció és lleu, també podrà notificar-la de manera electrònica a través de l'adreça web https://www.notificaram.es/ (Obri nova finestra) o en la pàgina de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través del seu apartat “enllaços d'interés" (obri en nova finestra).

Si es requereix un informe de vacunació, estarà disponible per al seu accés i descàrrega una vegada registrada la vacunació. Aquest informe podrà descarregar-se des de la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb les dades de la seua targeta SIP: https://coronavirus.san.gva.es/ca/web/vacunacion/inicio.

Qüestionari dosi de record

DOSI DE RECORD ENFRONT LA COVID-19

QÜESTIONARI

MESURES A ADOPTAR

Ha patit reacció al·lèrgica greu o immediata a dosis prèvies de vacunes, a algun dels seus components (incloent polietilenglicol o polisorbat)?

Contraindicació absoluta.

Ha passat la COVID-19, amb o sense símptomes, en les últimes 4 setmanes? Cal vacunar a partir de les 4 setmanes des del diagnòstic. Si està en aquesta situació, comente-ho amb els professionals sanitaris per a la seua valoració.
Pateix alguna malaltia aguda moderada-greu o febre >38 °C? Cal posposar la vacunació

Té antecedents de reacció al·lèrgica a altres vacunes o tractaments injectables?

Observar 30 minuts després de la vacunació.

Ha rebut alguna vacuna recentment?

No és necessari separar la vacuna enfront la COVID-19 d'altres vacunes prèvies o simultànies.

Pateix immunosupressió?

Vacunar igualment.
La resposta immune pot ser inferior.

Està rebent tractaments enfront de la COVID-19 (plasma de convalescents, anticossos monoclonals o antivírics)?

Cal posposar la vacunació 90 dies.

Està rebent tractament crònic amb anticoagulants?

Precisa valoració:
Si INR descontrolat, posposar la vacunació.
Si INR controlat i estable poden rebre la vacunació IM. Cal pressionar 2 minuts després de l'administració. Es recomana utilitzar la tècnica en Z per a la injecció.

Quina edat té?

La dosi de record es recomana a persones de 60 i més anys i a les vacunades amb Janssen de qualsevol edat i als grups prioritzats en l'estratègia.