Banner Certificat Digital UE

Banner Certificat Digital UE

Certificat COVID Digital - Informació per a persones que viatgen

El Certificat COVID Digital UE facilita la circulació lliure i segura de la ciutadania dins de la Unió Europea durant la pandèmia de COVID-19.

El certificat és gratuït, segur i accessible a tota la població. S'obté de manera senzilla, garanteix la interoperabilitat en tota la Unió Europea i respecta plenament els drets fonamentals, inclosa la protecció de les dades personals.

Per a sol·licitar-ho has d'haver rebut almenys una dosi de la vacuna, haver-te realitzat alguna prova diagnòstica de la COVID-19 o haver passat la malaltia (diagnosticada amb PCR+ segons reglament europeu) 180 dies abans de viatjar.

Es recomana comprovar les exigències del país al qual es dirigeix i actualitzar el seu certificat de vacunació. Consulte ací.
Si viatja amb el certificat de vacunació és molt important que estiga actualitzat a l'última dosi rebuda.

Solicitar Certificado COVID Digital UE

Problemes de visualització del formulario

IMPORTANT: Pot ocórrer que aparega el formulari de sol·licitud del Certificat en blanc o un avís de seguretat en carregar la pàgina, Cóm puc solucionar els problemes de visualització del formulari?

Més informació

Informació bàsica sobre protecció de dades personals

La informació personal recollida en el formulari de sol·licitud de descàrrega del certificat té com a finalitat la emissió del Certificat Digital COVID UE que serveix per a facilitar la mobilitat entre països de la UE. L'entitat responsable del tractament és la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Carrer Misser Mascó, 31, 33, 46010 València), davant la qual podrà exercitar els seus drets de manera telemàtica a través del següent enllaç, o físicament quan siga possible en els registres d'entrada dels serveis centrals i territorials d'aquesta Conselleria. Pot accedir a la informació addicional sobre el tractament de les seues dades en el Registre d'Activitats de tractament de la Conselleria o a través del enllaç.

Més informació sobre Protecció de Dades d'aquest portal web.