Vacunació de covid-19 amb Janssen

Aquesta vacuna requereix una injecció que s'administra de manera intramuscular, habitualment en la part superior del braç.

Informació vacuna Janssen

Abans de l'administració de la vacuna, per favor, revise la llista següent i marque, si escau, en la casella de l'esquerra si compleix algun dels criteris que s’hi descriuen. En els casos en els quals cal posposar la vacunació, s'ha de consultar el moment més adequat per a la vacunació amb el personal sanitari que l’atén  habitualment o del lloc de vacunació.

L'autorització de les vacunes enfront de la COVID-19 implica que els beneficis d’administrar-les superen àmpliament els riscos coneguts.
Hi ha evidència de la protecció de la vacuna a partir dels 14 dies després de l’administració de la   dosi, encara que, com qualsevol altra vacuna pot ser que no protegisca totalment totes les persones vacunades.
La vacuna no pot provocar COVID-19 en la persona que la reba. L'administració de la dosi de vacuna  reduirà la probabilitat d'emmalaltir, desenvolupar una malaltia greu i morir. No obstant això, les persones vacunades han de continuar adoptant les mesures preventives per a reduir la transmissió.

Com tots els medicaments, les vacunes poden causar efectes secundaris. En el cas de presentar-se, són lleus o moderats i tenen una duració aproximada de 2 o 3 dies. Entre aquestes reaccions, s'inclou: dolor en el lloc d'injecció, cefalea, fatiga i miàlgies, nàusees i febre.
S'han observat de manera excepcional amb la vacuna enfront de COVID-19 de Janssen alguns casos d'efectes trombòtics o formació de coàguls en sang. Malgrat això, es continua considerant que el benefici d'aquesta vacuna supera els riscos.

Si després de la vacuna apareix algun dels efectes enumerats en l'apartat anterior, pot utilitzar-se un tractament simptomàtic, amb analgèsics o antipirètics (com paracetamol) per a tractar aquests efectes, sense influir en la resposta immune. Si fora necessari pot consultar el personal d'Atenció Primària.
Consulte un servei sanitari si presenta algun d'aquests símptomes: dificultat per a respirar, dolor en el pit, unflor o dolor en un braç o una cama, mal de cap intens i persistent o que empitjora més de 3 dies després de la vacunació, visió borrosa o doble, múltiples hematomes xicotets (taques rogenques o violàcies en la pell).
Si la reacció és lleu, també podrà notificar-la de manera electrònica a través de l’adreça web https://www.notificaram.es/ (s'obri en nova finestra) o en la pàgina de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través de l’apartat enllaços d'interés.

Si requereix un informe de vacunació, estarà disponible per a l’accés i la descàrrega una vegada registrada la vacunació. Aquest informe podrà descarregar-se’l des de la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública  amb les dades de la targeta SIP: https://coronavirus.san.gva.es/web/vacunacion/inicio

Si requereix el Certificat COVID Digital de la UE pot obtindre'l en el següent enllaç: https://coronavirus.san.gva.es/certificado-digital-ue

Qüestionari vacunació Janssen

Vacuna Janssen

QÜESTIONARI

MESURES A ADOPTAR

Ha patit reacció al·lèrgica greu o immediata a dosis prèvies d'aquesta vacuna o a algun dels seus components?

Contraindicació absoluta.

Té antecedent de trombocitopènia induïda per heparina o de síndrome de fugida capil·lar sistémica? Contraindicació absoluta.

Pateix alguna malaltia aguda moderada-greu o febre >38 °C?  

Posposar la vacunació.

Té antecedents de reacció al·lèrgica a altres vacunes o tractaments injectables?    

Observar 30 minuts després de la vacunació.

Ha rebut alguna vacuna els últims 7 dies?

(no s'inclouen vacunes per a al·lèrgies)

Posposar la vacunació. 
Es recomana separar la vacuna enfront de COVID-19 d'altres vacunes prèvies un mínim de 7 dies.

Pateix immunosupressió?

Vacunar igualment. 
La resposta immune pot ser inferior.

Pateix alguna d'aquestes malalties?:
-Trasplantament de progenitors hematopoètics, trasplantament d'òrgan sòlid i llista d'espera per a trasplantament d'òrgan sòlid.
-Tractament substitutiu renal (hemodiàlisi i diàlisi peritoneal).
-Malaltia oncohematològica: càncer d'òrgan sòlid en tractament amb quimioteràpia citotòxica, metastàtic o amb radioteràpia per tumors de localització toràcica amb el risc de  pneumonitis.
-Immunodeficiències primàries, infecció amb el VIH amb menys de 200cél/ml a pesar de TAR eficaç i càrrega viral indetectable.
-Síndrome de Down amb 40 i més anys.

-Fibrosi quística.

Posposar per condició de risc (aquestes persones seran vacunades amb una altra mena de vacuna i se'ls citarà específicament).

Està rebent tractaments enfront de COVID19 (plasma de convalescents, anticossos monoclonals o antivírics)?

Posposar la vacunació 90 dies. 

Està rebent tractament crònic amb anticoagulants? 

Requereix valoració:
Si INR descontrolat, cal posposar la vacunació.
Si INR controlat i estable, poden rebre la vacunació IM. Pressionar 2 minuts després de l'administració. Es recomana utilitzar la tècnica en Z per a la injecció.

Està embarassada?
Té pensat quedar-se embarassada?

Està lactant?

Es pot vacunar amb vacunes d’ARNm (Pfizer o Moderna) en qualsevol moment de l'embaràs o lactància.

Quina edat té?

Fixar-se en l'edat mínima i màxima: persones nascudes en 1981 o abans. Excepcionalment es pot utilitzar a partir dels 18 anys.