VACUNACIÓ DE COVID-19 AMB ASTRAZENECA

Aquesta vacuna requereix dues injeccions que s'administren de manera intramuscular, habitualment en la part superior del braç. Entre la primera i la segona dosi hauran de passar aproximadament 2-3 mesos.

Informació vacuna AstraZeneca

Abans de l'administració de la vacuna, per favor revise la llista següent i marque la casella de l'esquerra si compleix algun dels criteris que s’hi descriuen.

En els casos en els quals cal posposar la vacunació, s'ha de consultar el moment més adequat per a la vacunació amb el personal sanitari que l’atén habitualment o del lloc de vacunació.

L'autorització de les vacunes enfront de la COVID-19 implica que els beneficis de la seua administració superen àmpliament els riscos coneguts.

Hi ha evidència de la protecció de la vacuna a partir de la tercera setmana després de l'administració de la primera dosi, encara que com qualsevol altra vacuna pot ser que no protegisca totalment totes les persones vacunades.

La vacuna no pot provocar COVID-19 en la persona que la reba. L'administració de dues dosis de vacuna reduirà la probabilitat d'emmalaltir, desenvolupar malaltia greu i morir. No obstant això, les persones vacunades hauran de continuar adoptant les mesures preventives per a reduir la transmissió.

Com tots els medicaments, les vacunes poden causar efectes secundaris. En el cas de presentar-se’n cap, són lleus o moderats i tenen una duració aproximada de 2 o 3 dies. Entre aquestes reaccions, s'inclou: Sensibilitat, dolor i inflamació en la zona d'injecció: fatiga, mal de cap, muscular i d'articulacions, febre o esgarrifances i nàusees.

S'han observat de manera excepcional amb la vacuna enfront de COVID-19 d’AstraZeneca alguns casos d'efectes trombòtics o formació de coàguls en sang. Malgrat això es continua considerant que el benefici d'aquesta vacuna supera els riscos.

Si després de la vacuna apareix algun dels efectes enumerats en l'apartat anterior, pot utilitzar-se un tractament simptomàtic, amb analgèsics o antipirètics (com el paracetamol) per a tractar aquests efectes, sense influir en la resposta immune. Si és necessari pot consultar amb el personal d'Atenció Primària.

Consulte a un servei sanitari si presenta algun d'aquests símptomes: dificultat per a respirar; dolor en el pit; inflor o dolor en un braç o una cama; mal de cap intens i persistent o que empitjora més de 3 dies després de la vacunació; visió borrosa o doble; múltiples hematomes xicotets (taques rogenques o violàcies en la pell).

Si la reacció és lleu, també podrà notificar-la de manera electrònica a través de l'adreça web https://www.notificaram.es/ (obri en nova finestra) o en la pàgina de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través del seu apartat enllaços d'interés.

Si es requereix un informe de vacunació, estarà disponible per al seu accés i descàrrega una vegada registrada la vacunació. Aquest informe podrà descarregar-se des de la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb les dades de la seua targeta SIP: https://coronavirus.san.gva.es/ca/web/vacunacion/inicio

Si requereix el Certificat COVID Digital de la UE pot obtindre'l en el següent enllaç: https://coronavirus.san.gva.es/certificado-digital-ue

Qüestionari vacunació AstraZeneca

vacuna astrazeneca

QÜESTIONARI

MESURES A ADOPTAR

Ha patit reacció al·lèrgica greu o immediata a dosis prèvies d'aquesta vacuna o a algun dels seus components com polisorbat? 

Contraindicació absoluta.

Té antecedent de trombocitopenia induïda per heparina o de síndrome de fugida capil·lar sistèmica? Contraindicació absoluta.

Ha passat la COVID-19 amb o sense símptomes, en les últimes 4 setmanes?

Cal vacunar a partir de les 4 setmanes des del diagnòstic. Les persones majors de 65 anys, o pertanyents al grup 4 0 7, o residents de centres residencials necessitaran la pauta completa; la resta nomès una dosi. Si està en aquesta situació, comente-ho amb els professionals sanitaris per a la seua valoració.

Pateix alguna malaltia aguda moderada-greu o febre >38 °C?

Posposar la vacunació.

Té antecedents de reacció al·lèrgica a altres vacunes o tractaments injectables?

Observar 30 minuts després de la vacunació.

Ha rebut alguna vacuna en els últims 7 dies?
(no s'inclouen vacunes per a al·lèrgies)

Posposar la vacunació.
Es recomana separar la vacuna enfront de COVID-19 d'altres vacunes prèvies un mínim de 7 dies.

Pateix immunosupressió?

Vacunar igualment.
La resposta immune pot ser inferior.

Pateix alguna d'aquestes malalties?:
-Trasplantament de progenitors hematopoètics, trasplantament d'òrgan sòlid i llista d'espera per a trasplantament d'òrgan sòlid.
-Tractament substitutiu renal (hemodiàlisi i diàlisi peritoneal).
-Malaltia oncohematològica: càncer d'òrgan sòlid en tractament amb quimioteràpia citotòxica, metastàtic o amb radioteràpia per tumors de localització toràcica amb el risc de pneumonitis .
-Immunodeficiències primàries, infecció amb el VIH amb menys de 200cél/ml malgrat TAR eficaç i càrrega viral indetectable.
-Síndrome de Down amb 40 i més anys.

-Fibrosi quística.

Posposar per condició de risc.
(Aquestes persones seran vacunades amb una altra classe de vacuna i se'ls citarà específicament)

Està rebent tractaments enfront de COVID19 (plasma de convalescents, anticossos monoclonals o antivírics)?

Posposar la vacunació 90 dies.

Està rebent tractament crònic amb anticoagulants?

Precisa valoració:
Si INR descontrolat, posposar la vacunació.
Si INR controlat i estable poden rebre la vacunació IM. Cal pressionar 2 minuts després de l'administració. Es recomana utilitzar la tècnica en Z per a la injecció.

Està embarassada?
Té pensat quedar-se embarassada?

Està lactant?

Es pot vacunar amb vacunes d’ARNm (Pfizer o Moderna) en qualsevol moment de l'embaràs o lactància.

Quina edat té?

Fixar-se en l'edat mínima: persones nascudes en 1961 o abans