Notificació de contacte per exposició alta

Exposició alta. Ha estat prop d'algú que ha notificat que té una prova positiva per COVID-19 a través de l'APP Radar COVID.

Haurà d'extremar les mesures preventives i realitzar vigilància d'aparició de símptomes durant 10 dies i en cas de tindre tos, febre o dificultat respiratòria, haurà de sol·licitar assistència demanant cita a través de l'APP GVA coronavirus o mitjançant cita online a través de la WEB.