Información genérica para solicitud partes de baja laboral por COVID (título oculto)

Pot consultar l'adaptació de l'estratègia amb recomanacions durant el seu aïllament en el següent enllaç.

Sol·licitud comunicat de baixa laboral per COVID

Si Vosté ha sigut diagnosticat de COVID (mitjançant una PCR o un test d'antigen) i necessita l'emissió d'un comunicat de baixa laboral i encara no el té, pot sol·licitar-lo ací.

Botó sol·licitar comunicat de baixa laboral per COVID evento

Condicions per a l'obtenció del comunicat de baixa

  • Tindre un resultat positiu recollit en el sistema d'informació de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública:

Els comunicats de baixa relacionats amb les proves realitzades tant en el sistema públic valencià (atenció primària, consultes o serveis hospitalaris) com en els laboratoris acreditats o en les oficines de farmàcia estaran disponibles l'endemà de l'informe del resultat. Si vosté ha sigut diagnosticat hui, podrà tramitar la seua baixa laboral a partir de demà. Els test d'antígens d'autodiagnòstic realitzats en el seu domicili hauran de confirmar-se en algun dels dispositius descrits anteriorment, en cas contrari no podrà tramitar la seua baixa laboral.

  • Condicions d'interval de temps entre la sol·licitud i el resultat de la prova:

Es fixa en 5 dies des de la data d'emissió del resultat de la prova.

  • Condicions d'assegurament:

Si és vosté mutualista no li correspon accedir per aquesta via.

Història de Salut Electrònica

IMPORTANT: per a obtindre el comunicat de baixa laboral és necessari que emplene el formulari de sol·licitud. 

L'Institut Nacional de Seguretat Social (INSS) comunicarà directament a l'empresa la seua baixa laboral.

Una vegada haja tramitat la petició de la sol·licitud de baixa a través del formulari, pot descarregar-se els comunicats en el portal d'Història de Salut Electrònica (HSE), passades 24 hores des de la sol·licitud, clicant en el següent botó. Accedirà a través de la passarel·la Cl@ve. És necessari disposar de certificat digital o Cl@ve.

Quan accedisca a la seua Història ha de seleccionar el menú Informes HSE i a continuació Incapacitat Temporal.

Botó d'ACCÉS A LA HISTÒRIA DE SALUT ELECTRÒNICA

Informació bàsica sobre protecció de dades personals

La informació personal recollida en aquest formulari té com a finalitat la emissió del comunicat de baixa laboral per malaltia COVID. L'entitat responsable del tractament és la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Carrer Misser Mascó, 31, 33, 46010 València), davant la qual podrà exercitar els seus drets de manera telemàtica a través del següent enllaç, o físicament quan siga possible en els registres d'entrada dels serveis centrals i territorials d'aquesta Conselleria. Pot accedir a la informació addicional sobre el tractament de les seues dades en el Registre d'Activitats de tractament de la Conselleria o a través del enllaç.

Més informació sobre Protecció de Dades d'aquest portal web.