Recomanacions per a l'aïllament domiciliari de casos i contactes

Quedar-se en el domicili, en una habitació ben ventilada, sense corrents forçats d'aire per sistemes de calor o refrigeració, PREFERENTMENT D’US INDIVIDUAL o, si no és possible, mantindre una distància mínima de 2 metres amb els seus convivents. La porta de l'habitació haurà d’estar tancada.

Estar LOCALITZABLE PER TELÈFON amb el mòbil que ha facilitat perquè li comuniquen el resultat i durant l'aïllament.

Disposar, dins de l'espai d'aïllament, de:

 • Sistema de comunicació per via telefònica (fix o mòbil) o intercomunicador (com els de bebé) per a comunicar amb els familiars i el personal sanitari sense necessitat d'eixir.
 • Un poal de fem amb tapa d'obertura de pedal i bossa de plàstic amb tancament per a dipositar residus i objectes d'un sol ús.
 • Bany per al seu ús exclusiu. Si no és possible, haurà de netejar-ho amb lleixiu domèstic després de cada ús que faça.
 • Utensilis de menjar i lavabo d'ús individual i sabó o solució hidroalcohòlica per a la higiene de mans.
 • La roba personal, roba de llit, tovalloles, etc. haurà de ser del seu ús exclusiu i canviar-se amb freqüència, especialment si estan humides.

Seguir en tot moment les mesures d'higiene següents:

 • Cobrir-se la boca i el nas en tossir o esternudar amb mocadors d'un sol ús (que dipositarà en el poal de la seua habitació) o amb el colze flexionat; evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca.
 • Llavar-se les mans amb freqüència, especialment després de tossir, esternudar i tocar o manipular mocadors o altres superfícies potencialment contaminades. En general, amb aigua i sabó; també podrà utilitzar solucions hidroalcohòliques si no hi ha brutícia visible.
 • Portar un registre d'entrada i eixida de les persones que accedisquen a l'habitació.
 • Si és imprescindible anar a les zones comunes del domicili, haurà de portar màscara quirúrgica, llavar-se les mans en eixir de l'habitació i abans de tornar-hi i mantindre sempre una distància mínima de 2 metres amb els seus convivents. Les zones comunes han d'estar ben ventilades.
 • NO REBRE VISITES durant el període d'aïllament.
 • NO EIXIR fora del domicili excepte circumstàncies excepcionals.
 • Prendre's i anotar la temperatura dues vegades al dia (al matí i al final de la vesprada).
 • Evitar prendre antitèrmics sense supervisió mèdica, per a no retardar la detecció de la febre.

DAVANT DE SÍMPTOMES com ara febre, tos, sensació de falta d'aire, malestar general… o si patira un empitjorament dels símptomes que té en fer-se la prova, haurà de contactar de manera urgent amb el sistema sanitari telefonant al seu centre d'Atenció Primària (enllaç al Buscador de Centres), al 900 300 555 o al 112.