Preguntes Freqüents (actualitzat a 21 de març)

Es tracta d’un virus que pertany a la família dels coronavirus (una classe que sol afectar especialment a animals) que pot afectar a les persones i es detectà per primera vegada a Wuhan, província de Hubei (Xina) al desembre de 2019.

Els principals són febra, tos i sensació de falta d’aire. Hi poden aparèixer d’altres com diarrea o dolor abdominal.

En general la simptomatologia és lleu, però en casos greus (generalment, en persones d’edat avançada o amb malalties prèvies, especialment cròniques) la infecció pot causar pneumònia, dificultats respiratòries greus, fallida renal o, fins i tot, la mort.

Les persones majors de 60 anys, o amb dolències com ara hipertensió arterial, diabetis, malalties cardiovasculars, malalties pulmonars cròniques, càncer i immunodeficiències.

Donat el risc de complicacions per la COVID-19 durant l'embaràs, es recomana la vacunació de totes les embarassades, especialment si existeixen altres factors de risc.

No existeix contraindicació per a l'administració de la vacuna en cap dels trimestres de l'embaràs. Les embarassades han de vacunar-se amb qualsevol de les vacunes de RNAm: Comirnaty® (Pfizer/BioNTech) o Skipevax® (Moderna).

Si està planificant un embaràs es recomana completar la vacunació com més prompte millor.

La vacunació no està contraindicada durant la lactància materna, podent administrar-se la vacuna en qualsevol moment durant la lactància. Es recorda que després de la vacunació és convenient mantindre les mesures de prevenció addicionals per a evitar el contagi.

Pel que sabem, es transmet per contacte proper amb secrecions respiratòries generades amb la tos i l’esternut, si entraren en contacte amb el nas, els ulls o la boca d’una persona sana.

En distàncies superiors a un o dos metres, la transmissió sembla poc probable, per la qual cosa moltes de les mesures de prevenció ordenades van encaminades a mantindre la distància entre persones.

El període d’incubació pot oscil·lar entre 1 i 14 dies, amb una mitjana de 5 o 6 dies. L’OMS recomana que el seguiment dels casos confirmats siga de 14 dies. Tanmateix, les estimacions estan actualitzant-se conforme es van tenint més mostres i més experiències.

No es sap amb exactitud, però sembla comportar-se com altres coronavirus: pot subsistir en una superfície durant un temps variable en funció de condicions com ara el tipus de superfície, la temperatura o la humitat de l’ambient; cal tenir en compte, no obstant això, que en alguns casos pot sobreviure durant dies.

Encara no existeix cap tractament específic, però s’estan aplicant tractament antivirals que han donat certa eficàcia. Existeixen, no obstant això,
tractaments variats per al control dels seus símptomes (la febra, la tos, etc.), per la qual cosa l’assistència mèdica millora el pronòstic.

Cal remarcar que, donat que es tracta d’una infecció vírica, no hem d’emprar antibiòtics com a mode de prevenció o tractament.

  • Mantenir una higiene de mans freqüent (amb aigua i sabó o amb solucions alcohòliques), sobretot després d’estar en contacte amb les persones malaltes o el seu entorn.
  • Tossir o esternudar en la part interior del colze flexionat.
  • Emprar mocadors d’un sol ús i llençar-los en acabar.
  • Evitar el contacte proper amb persones.
  • Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca, ja que les mans faciliten la transmissió.

És convenient aïllar-se immediatament.


La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha habilitat un autotest per a orientar-se sobre els símptomes i el diagnòstic. No és una eina
definitiva, però és convenient utilitzar-la abans de cridar al telèfon habilitat per la Generalitat Valenciana, 900 300 555.


Les persones que presenten símptomes clínics compatibles amb infecció per COVID-19 també poden sol·licitar cita amb el seu centre de salut a través del web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i l'App GVA CORONAVIRUS.

L'ús de màscara és obligatori per a majors de 6 anys en la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobe obert al públic.
Amb l’excepció de:

  • Platges, piscines, espais de natura o esport
  • Locals d’hostaleria i restauració mentre s’està consumint
  • Persones amb problemes respiratoris