Casos positius

Aïllament

Ha de començar immediatament el seu aïllament, que durarà almenys 7 dies des de l'inici dels símptomes, sempre que estiga almenys 3 dies sense símptomes. A més, fins als 10 dies posteriors a l'inici dels símptomes o data de diagnòstic ha d'extremar les precaucions i reduir tot el possible les interaccions socials amb utilització de manera constant de la màscara.

Seguiment i alta

Si vosté té símptomes lleus, haurà de fer autovigilància durant aquest període, i si pateix un empitjorament dels símptomes, haurà de contactar de manera urgent amb el sistema sanitari telefonant al seu centre d'Atenció Primària, al 900 300 555 o al 112.

Des dels centres de salut es farà un seguiment actiu a criteri clínic i a persones majors de 70 anys, amb immunosupressió per causa intrínseca o extrínseca, dones embarassades i no vacunades.

Al final del període d'aïllament, es considerarà d'alta clínica i laboral, excepte indicació del professional sanitari que l’atén.

Els meus contactes

Li faran una xicoteta enquesta i li indicaran les recomanacions que ha de seguir.

Ha d'informar els seus contactes estrets que:

  • Hauran de guardar quarantena durant 7 dies si estan immunodeprimits o no estan vacunats amb pauta completa.
  • Encara que estiguen exempts de quarantena per estar completament vacunats, durant els 10 dies posteriors a l'última exposició hauran d'extremar les precaucions i reduir tot el possible les interaccions socials amb la utilització de manera constant de la màscara. Especialment han d'evitar el contacte amb persones vulnerables.
  • Seran contactats pel sistema sanitari si són convivents i contactes íntims amb immunosupressió, majors de 70 anys sense dosis de record, cuidadors d'aquests, dones embarassades o personal sanitari o sociosanitari.
  • Si presenten símptomes, hauran de telefonar al 900 300 555.