Contactes estrets

Quarantena

Hauran de guardar quarantena (aïllament domiciliari) si són persones amb immunodepressió o no estan vacunades amb pauta completa. La duració de la quarantena serà de 7 dies, sempre que no desenvolupen símptomes durant aquest període.

Fins a completar els 10 dies després de l'últim contacte, hauran d'extremar les mesures de protecció (utilització de màscara, limitació del nombre de contactes socials, etc.).

Seguiment

No es realitzarà seguiment actiu excepte criteri mèdic.

Encara que els contactes estrets estiguen exempts de quarantena per estar completament vacunats, durant els 10 dies posteriors a l'última exposició hauran d'extremar les precaucions i reduir tot el possible les interaccions socials amb utilització de manera constant de la màscara. Especialment, han d'evitar el contacte amb persones vulnerables. Durant aquest període, si presenten símptomes hauran de telefonar al 900 300 555.

Proves

Si són convivents i contactes íntims amb immunosupressió, majors de 70 anys sense dosis de record, cuidadors d'aquests, dones embarassades o personal sanitari o sociosanitari, seran contactats pel sistema sanitari i se'ls realitzarà una prova diagnòstica als 5 dies del contacte.