Mesures davant de casos positius i contactes estrets de la covid-19 (proves, aïllament i seguiment)

Tinga en compte que, si es produïra sobrecàrrega en la realització de proves diagnòstiques, es prioritzarà la confirmació de casos sospitosos en les persones amb simptomatologia més greu, amb major vulnerabilitat i les que pertanguen a entorns vulnerables

Mesures davant de casos positius i contactes estrets de la covid-19 (proves, aïllament i seguiment)

Estratègia del Sistema Nacional de Salut (PDF)

Adaptació de l'estratègia de detecció precoç, vigilància i control de la covid-19 en període d'alta transmissió comunitària del sistema nacional de salut (document PDF del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Obri en nova finestra).

Informació d'interés