Casos positius

Aïllament

En la població en general, els casos confirmats no realitzaran aïllament i els contactes estrets no realitzaran quarantena.

Fins als 10 dies posteriors a l'inici de símptomes o data de diagnòstic ha d'extremar les precaucions i reduir tot el possible les interaccions socials, utilitzant de manera constant la

mascareta. S'evitarà en la mesura del possible el contacte amb persones vulnerables com les persones majors i l'assistència a esdeveniments multitudinaris.

Les persones que treballen en àmbits vulnerables (centres sanitaris assistencials, centres sociosanitaris i centres de dia que presten assistència sociosanitària, centres penitenciaris i altres centres amb persones institucionalitzades) i els treballadors que donen suport i cures a persones vulnerables, no acudiran al seu centre de treball durant els primers 5 dies des de l'inici de símptomes o de la data de diagnòstic en cas de persones asimptomàtiques. Passat aquest temps, i sempre que hagen transcorregut 24 hores després de la desaparició de la febre o present millora dels símptomes, es realitzarà una prova d'antígens i si el resultat és negatiu podrà tornar a incorporar-se al seu lloc de treball. Si el resultat és positiu podrà repetir-se la realització de la mateixa cada 24 hores fins a obtindre un resultat negatiu per a poder incorporar-se al seu lloc de treball.

Seguiment

Si vosté té símptomes lleus i patira un empitjorament dels símptomes (febre major de 38 °C mantinguda més de tres dies o dificultat en respirar), haurà de contactar per telèfon de manera urgent amb el sistema sanitari, cridant al seu centre d'atenció primària o al 112.

Els meus contactes

Ha d'informar els seus contactes estrets que:

  • Durant els 10 dies posteriors a l'última exposició hauran d'extremar les precaucions i reduir tot el possible les interaccions socials utilitzant de manera constant la màscara. Especialment han d'evitar el contacte amb persones vulnerables.