Cita telefònica per a persones sordes

Atenció telefònica per a persones sordes:

  • Les persones sordes poden demanar cita mitjançant l'APP GVA Coronavirus o el portal de Cita web coronavirus (Coronavirus Registre) en cas de presentar símptomes compatibles amb COVID-19
  • L'eina que utilitzen els centres de salut per a contactar amb persones sordes és SVisual
  • SVisual és un servei de videointerpretació en llengua de signes. Si no estàs registrat en SVisual, pots fer-ho ací

Horari d'atenció telefònica:

Els professionals dels centres de salut telefonaran al matí de 9.00 a 10.00 hores.