Autotest en Farmàcies

Com realitzar un autotest en la farmàcia i que es registre un possible resultat positiu?

Els ciutadans podran acudir a una de les farmàcies col·laboradores amb el sistema de registre de resultats, on:

  • Hauran de presentar el SIP, per a l'adequada identificació i registre posterior.
  • Adquiriran un test dels quals la pròpia farmàcia dispose (en l'actualitat, amb preu màxim fixat).
  • Atorgaran el seu consentiment perquè el farmacèutic/a registre les seues dades en les bases de dades corresponents.
  • S'efectuarà l'autotest en presència del farmacèutic/a responsable, o de manera que el farmacèutic/a responsable puguen donar fe del seu resultat.
  • El farmacèutic/a serà responsable de registrar el resultat d'aquest autotest en la plataforma electrònica habilitada a aquest efecte.

Aquest procediment és voluntari per a la ciutadania, dirigit fonamentalment a aquelles persones que presenten símptomes o sospita d'infecció pel SARS-CoV-2: Qualsevol persona amb un quadre clínic, de caràcter lleu, d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada i que curse amb tos o mal de gola o símptomes nasals, amb o sense febre.

Un resultat negatiu en un autotest, no descarta la possibilitat d'infecció, per la qual cosa es recomana extremar les precaucions i davant la persistència de simptomatologia contactar amb un d'aquests serveis.

Si el resultat és positiu el sistema d'atenció primària contactarà amb el ciutadà per al seu seguiment clínic.

Una vegada confirmat el diagnòstic, el pacient haurà d'aïllar-se, fer un ús adequat de la mascareta i informar els seus contactes estrets. Més informació en el següen enllaç.

Registre de casos

Els registres positius seran considerats com a casos i desencadenaran la resposta habitual des del punt de vista de l'assistència sanitària i la vigilància epidemiològica. Aquests casos positius no requeriran d'una prova confirmatòria posterior.

Comunicats de baixa

Els pacients registrats com a positius des d'una farmàcia podran sol·licitar la baixa laboral, passades 24 hores després de la realització de la prova, en la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública perquè perquè el sistema ja dispose del resultat (exclou als mutualistes públics), a través del següent enllaç.