FAQ Ciutadania

Preguntes Ciutadania

Preguntes Ciutadania

La vacunació es farà de manera escalonada, per etapes, començant per les persones més susceptibles de patir malaltia greu, fins a vacunar la major part de la població major de 16 anys.

En la primera etapa, es vacunaran les persones majors i dependents institucionalitzades en centres sociosanitaris (centres de persones majors i de diversitat funcional), el personal de centres sanitaris i sociosanitaris i grans dependents no institucionalitzats (que viuen en els seus domicilis). Posteriorment, hi haurà altres etapes i, quan vosté pertanga a un grup candidat de rebre la vacunació, el sistema sanitari es posarà en contacte amb vosté per a indicar-li-ho.

La campanya de vacunació es prolongara durant diversos mesos per a facilitar que totes les persones a les quals es recomana la vacunació puguen rebre-la.

L'emergència sanitària de la COVID-19 ha provocat que l'arribada de la vacuna s'accelere de manera excepcional, però complint tots els protocols d'avaluació relatius a la seguretat i l’eficàcia, i totes les fases obligatòries en la fabricació i distribució, com qualsevol altra vacuna de les usades habitualment.

Les fases d'elaboració de la vacuna s'han reduït en el temps gràcies als grans avanços tecnològics experimentats en els últims anys en el camp de la investigació, a l'existència d'informació prèvia sobre altres coronavirus que ha facilitat el disseny i la fabricació de les vacunes, i també a la cooperació científica i a la gran quantitat de persones voluntàries que han col·laborat per a poder realitzar els estudis d'eficàcia.

És la primera vegada que la comunitat científica mundial centra la seua obstinació a trobar una solució global, amb els recursos i el finançament dels estats, empreses i ONG. Les agències reguladores encarregades d'aquesta aprovació han acurtat els temps d'espera i els terminis, i han donat la màxima prioritat a aquesta vacuna, a causa de la magnitud de la pandèmia per COVID-19, sense eludir els controls de qualitat.

Pot trobar més informació açí  

Actualitzat 08/02/2021

COMIRNATY

Característiques de les vacunes Comirnaty: la primera vacuna aprovada per l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seues sigles en anglés) al nostre país és Comirnaty®. Es tracta d'una vacuna de ARNm contra la COVID-19 (nucleòsid modificat) desenvolupada per Pfizer/BioNtech.

Comirnaty® és una vacuna per a la prevenció de la malaltia per coronavirus (COVID-19) en persones a partir dels 16 anys.

MODERNA

Característiques de les vacunes amb ARNm: al contrari que les vacunes utilitzades fins ara, no s'inocula el microorganisme patogen, ni fragments d'aquest, sinó una còpia sintètica d'una part del codi genètic viral (ARN missatger). El ARNm entra en les cèl·lules de l'hoste i la maquinària cel·lular expressa la informació genètica i produeix la proteïna S (espícula) del virus SARS-CoV-2, que es mostra en la superfície de la cèl·lula. Això genera resposta immune específica (anticossos neutralitzadors i immunitat cel·lular). No produeix malaltia i el RNAm es degrada en unes 48 hores. No interactua amb el genoma humà ni passa al nucli cel·lular. La resposta immune sols es detecta amb mètodes serològics d'anticossos davant proteïna S i no aquells que detecten anticossos contra proteïna N (nucleocàpsida).

ASTRA ZENECA

Característiques de la vacuna AstraZeneca: no utilitza ARNm, utilitza un vector únic d'adenovirus de ximpanzé, recombinant i no replicatiu (ChAdOx1) que codifica per a la glicoproteïna S del SARSCoV‑2. Després de la seua administració, la glicoproteïna S del SARSCoV‑2 s'expressa localment i estimula anticossos neutralitzadors i respostes d'immunitat cel·lular contra la COVID-19.

 

COMIRNATY (Pfizer/BioNTech)
Comirnaty® s'administra en dues dosis per via intramuscular en el múscul deltoide (part superior del braç) i espaiades 21 dies a majors  de 16 anys.


MODERNA
Moderna s'administra en dues dosis per via intramuscular en el múscul deltoide (part superior del braç) i espaiades almenys 28 dies a majors  de 18 anys.


ASTRAZENECA
AstraZeneca s'administra en dues dosis per via intramuscular en el múscul deltoide (part superior del braç) i espaiades entre 10-12 setmanes a majors  de 18 anys.

 

Totes les vacunes aprovades després dels  corresponents assajos clínics, així com  les que estan en procés i poden ser aprovades en els pròxims mesos, són efectives. Totes protegeixen  la població i tenen impacte en la reducció de l'epidèmia.

COMIRNATY (Pfizer/BioNTech)

L'assaig va mostrar una eficàcia al voltant del 95% en les persones participants en risc de contraure de manera greu la COVID-19, incloent-hi participants amb asma, malaltia pulmonar crònica, diabetis, hipertensió o amb índex de massa corporal major a 30 kg/m2 (obesitat).

MODERNA

L'assaig va mostrar una eficàcia del 94,4% en persones participants amb alt risc d'infecció per la COVID-19 greu.

ASTRAZENECA

L'assaig va mostrar una eficàcia del 70% en població sense comorbiditats. En les persones participants amb una o més comorbiditats va ser del 58,3%.

L'autorització de les vacunes contra la COVID-19 implica que els beneficis de l'administració superen àmpliament els riscos coneguts.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha elaborat un pla de vigilància de la seguretat de les vacunes contra la COVID-19 per a identificar la possible existència de reaccions adverses no conegudes fins al moment per ser molt poc freqüents i, en aquest cas, establir les mesures necessàries per a previndre’n l’aparició.

Com tots els medicaments, les vacunes poden causar efectes secundaris. En el cas de presentar-se, són lleus o moderats i tenen una duració aproximada de 2 o 3 dies. Entre aquestes reaccions, s'inclouen: 

•    Dolor i inflamació en la zona d'injecció.
•    Fatiga.
•    Cefalea (mal de cap).
•    Dolor muscular i d'articulacions.
•    Calfreds.
•    Febre.

Les reaccions adverses més freqüents són dolor i inflamació en la zona d'injecció, seguides de cansament generalitzat o fatiga, mal de cap, dolor muscular i d'articulacions, calfreds, febre i diarrea; la gran majoria són d'intensitat lleu o moderada i desapareixen pocs dies després de la vacunació. 
 

Han ocorregut reaccions al·lèrgiques, amb la inclusió d’un nombre molt xicotet de casos de gravetat (anafilaxi). Com per a totes les vacunes, s'ha d'administrar sota vigilància mèdica i si es produeix algun incident, estarà disponible el tractament mèdic necessari de manera immediata. 

Moderna inclou també nàusees i AstraZeneca contempla a més nàusees, vòmits i dolor de ganglis.

Si després de la vacunació apareix algun dels efectes adversos, explicats en l'apartat anterior, pot consultar el seu metge o la seua metgessa d'Atenció Primària. Si la reacció és lleu, també podrà notificar-la de manera electrònica a través de www.notificaram.es  o en la web de la Conselleria de Sanitat  Universal i Salut Pública en enllaços d'interés <Notificació de reacció adversa a medicaments>. A més, davant de reaccions adverses lleus estan indicats els antiinflamatoris i/o analgèsics habitualment utilitzats (com Paracetamol), sense que això altere l'efecte protector de la vacuna contra la COVID-19, encara que no se’n recomana l’ús profilàctic abans de la vacunació. 

Pot consultar la web de notificació en l’adreça següent  

No es pot contraure la malaltia COVID-19 a través de l'administració de la vacuna. Són vacunes que no contenen virus vius. No obstant això, si vosté ha estat en contacte amb un cas positiu i es troba en període d'incubació de la malaltia quan s'administra la vacuna, sí que pot desenvolupar la malaltia, però no per l'administració de la vacuna.

No, en cap cas és necessari realitzar una determinació d'anticossos per a conéixer l'estat immunològic abans de rebre la vacunació contra COVID-19. 

Totes les persones que no s'han infectat pel nou coronavirus són susceptibles d'infectar-se i patir la COVID-i de transmetre la malaltia. La vacunació es recomana a tota la població excepte les persones en les quals estiga contraindicada.

Sí, les persones que hagen passat la malaltia COVID-19 poden vacunar-se sempre que no estiguen en la fase aguda de la malaltia i després d'haver finalitzat l'aïllament. En pacients ingressats per aquest motiu, el personal sanitari establirà el moment adequat per a administrar la vacunació tenint en compte la condició clínica d’aquests. 

Els contactes estrets d'un cas confirmat que pertanguen als grups als quals es recomana vacunar-se, una vegada superat el període de quarantena sense haver desenvolupat símptomes, poden vacunar-se. 

Sí. S'han reportat incidents esporàdics de reaccions anafilactoides en administrar la vacuna, alguna cosa que es produeix també amb altres vacunes. Vosté haurà de romandre en observació 15 minuts després de l’administració per a identificar possibles reaccions adverses inicials. El centre a on es vacune disposa del tractament adequat per a l'abordatge d'una possible reacció anafilàctica després de l'administració de la vacuna. No s'hauria d'administrar la segona dosi a aquelles persones que hagen desenvolupat una reacció anafilàctica amb la primera. 

COMIRNATY (Pfizer/BioNTech)

Comirnaty® es recomana actualment només a persones a partir de 16 anys d'edat. L'Agència Europea de Medicaments (EMA) ha acordat amb el laboratori realitzar un pla d'investigació de la vacuna en persones menors de 16 anys en una fase posterior.

MODERNA

Moderna es recomana actualment només a persones  a partir de 18 anys.

ASTRAZENECA

AstraZeneca es recomana actualment només a persones majors de 18 anys d'edat.

Com tots els medicaments nous, les vacunes enfront de la COVID 19 encara no s'han provat en dones embarassades. A vegades, per l'alt risc de patir la malaltia, la dona embarassada podria beneficiar-se de la vacunació, i se n'ha de valorar al costat del professional de medicina l'administració.

No es preocupe si descobreix que està embarassada després d'haver rebut les dues dosis. Les vacunes no contenen el virus viu, per la qual cosa no es multipliquen en el cos i no poden causar la infecció per COVID-19 en la seua criatura.

No és necessari realitzar una prova d'embaràs abans de la vacunació. Si es produeix una vacunació en un embaràs inadvertit, ha de posar-hlo en coneixement del seu professional sanitari de referència.

No hi ha dades sobre els possibles efectes de la vacuna durant la lactància, ni sobre la producció de llet ni sobre l’infant lactant, però en tractar-se de vacunes que no contenen virus viu, no es considera que suposen un risc per al lactant. Pot rebre la vacuna una mare que alleta i que forma part d'un grup en el qual es recomana la vacunació per la seua alta exposició, o que tinga un alt risc de complicacions per COVID-19.

Des de Comirnaty ®(Pfizer/BioNTech) i Moderna no es disposa encara de suficient informació sobre l'eficàcia en persones immunodeprimides, encara que en els assajos clínics s'han inclòs persones amb VIH sense major problema. En qualsevol cas, encara que aquestes persones poden no respondre tan adequadament a la vacuna, no s'han reportat problemes de seguretat.

Les persones immunodeprimides (incloent-hi VIH, independentment del recompte de CD4+) o en tractament immunosupressor (incloent-hi els corticoides que poden utilitzar-se en el tractament de la COVID-19) poden tindre un risc augmentat de patir COVID-19 greu i, encara que no hi ha dades definitives sobre la seguretat i eficàcia de la vacuna en aqueixes persones, han de rebre la vacuna llevat que estiga contraindicada. Fins que no hi haja més informació disponible, no es recomana la interrupció del tractament immunosupressor.

Aztrazeneca coincideix que les persones immunodeprimides (incloent VIH, independentment del recompte de CD4+) o en tractament immunosupressor (incloent els corticoides que poden utilitzar-se en el tractament de la COVID-19) poden tindre un risc augmentat de patir COVID-19 greu. Com hi ha altres vacunes disponibles hui dia, no se’n recomana l’administració.

Les persones que reben teràpia d'anticoagulació estable i mantinguen controlat l'INR (temps de protombina ), poden rebre la vacunació intramuscular sense problema. 

Les vacunes estan contraindicades en persones que hagen presentat una reacció d'hipersensibilitat greu (de tipus anafilàctic) a una dosi prèvia de vacuna enfront de la COVID-19, o d’algun dels components de la vacuna.

Comirnaty® i Moderna consideren una “precaució” per a la vacunació, aquelles persones amb història d'al·lèrgia greu (anafilaxi) a qualsevol altra vacuna o teràpia administrada per via intramuscular. En aquests casos, la persona ha de rebre informació sobre la possibilitat que pogueren existir riscos de reaccions al·lèrgiques greus després de rebre la vacuna.

AztaZeneca, d’altra banda, considera que la vacunació ha de posposar-se temporalment en persones amb malaltia aguda greu. Se’n recomana la utilització en persones entre 18 i 55 anys, excepte aquelles amb immunodepressió greu.

•Història d'al·lèrgies a animals, aliments, insectes, làtex o altres al·lèrgies no relacionades amb vacunes o medicació injectable.

•Història d'al·lèrgia a medicaments administrats per via oral.

•Al·lèrgies no greus a altres vacunes o fàrmacs injectables.

•Història familiar d’anafilaxi.

•Qualsevol altre quadre d’anafilaxi no relacionat amb vacunes o amb fàrmacs injectables

•Haver passat la COVID-19.

•Persones que tinguen febre o una malaltia aguda greu: la vacunació haurà de posposar-se fins que s'hagen recuperat.

•Persones amb símptomes sospitosos de COVID-19 o amb COVID-19 confirmada recentment per un laboratori fins que estiguen completament recuperades i haja finalitzat el període d'aïllament.

•Persones en quarantena (per ser contactes d'un cas confirmat) fins que aquesta quarantena finalitze.

Com amb altres vacunes, l'administració d'una dosi hauria de posposar-se si presenten febre elevada sobtada o una infecció aguda. No hauria de posposar-se si la infecció o la febre són lleus.

Si té dubtes consulte’ls abans de la vacunació al seu metge/a la seua metgessa d'Atenció Primària.

En el moment actual no es recomana administrar juntament amb altres vacunes. S'esperarà un interval mínim de 14  dies abans o després de l'administració d'una altra vacuna, per a evitar la coincidència de possibles  efectes adversos que puguen atribuir-s’hi erròniament.

La vacuna, encara que redueix considerablement el risc d'emmalaltir, no proporciona protecció total enfront de la COVID-19. Per tant, continuarà sent necessari mantindre les mesures de prevenció indicades per les autoritats sanitàries, com són el distanciament físic, ús de màscara, evitar aglomeracions, rentada freqüent de mans i quarantena després d’exposició, fins que hi haja una cobertura adequada de població vacunada.

Es desconeix  actualment la durada de la protecció que ofereixen les vacunes. Les persones vacunades en els assaigs clínics tindran un seguiment per a recollir  més informació sobre la durada d'aquesta protecció. No obstant això, amb la informació disponible fins a aquest  moment, els estudis realitzats indiquen que, com a mínim, la immunitat es manté 7 mesos.

No, la vacuna contra COVID-19 no es pot adquirir de manera privada; la vacuna l'administra de manera gratuïta el sistema sanitari públic, seguint l'estratègia de vacunació per grups de major risc de vulnerabilitat a la malaltia.

No, la vacuna no és obligatòria. És recomanada per les autoritats sanitàries i a causa de la gravetat de la malaltia se n’aconsella l’administració.